Modelowanie z Blenderem – praca z siatkami

Bezpłatne

Czas trwania: 3 godziny i 36 minut
Lekcji: 50
Wymiary wideo (mp4):1920 x 1080 piks.
Wielkość plików do pobrania: 1,2 GB
ISBN: 978-83-62017-37-9
Program: Blender

Kategorie: ,

Opis

Szkolenie skupia się na pracy z obiektami geometrycznymi, czyli kontenerami przechowującymi: punkty, krawędzie i polygony. Celem kursu jest zrozumienie filozofii Blendera w podejściu do modelowania, której motywem przewodnim jest prostota oraz bezpośredni kontakt z siatką. To jednak wymaga poznania kilku specyficznych dla Blendera rozwiązań – chociażby wspomniany podział na obiekty i siatki geometryczne, co ma swoje odzwierciedlenie w dwóch trybach pracy: tryb obiektu i tryb edycji.

Innym przykładem „Blenderowego” rozwiązania jest kursor 3d, swoista trzecia ręka, którą wykorzystujemy jako punkt odniesienia dla wielu innych operacji. Podobnie jest z tzw. blokiem danych, czyli informacjami, które mogą być współdzielone przez wiele obiektów. Oprócz tego w szkoleniu znajdziesz wyjaśnienie uniwersalnych zasad rządzących modelowaniem 3d. Są to różne metody zaznaczania, manipulacji siatkami, przyciągania oraz takie zagadnienia jak origin point czy też pivot point.

Szkolenie skierowane jest do osób stawiających pierwsze kroki w świecie modelowania 3d oraz chcących poznać Blendera. Także osoby, które miały dotychczas styczność z Blenderem, ale z różnych powodów porzuciły naukę, mogą znaleźć tutaj wyjaśnienie wielu nurtujących problemów.

Spis treści:

Moduł 1. Tworzenie obiektów geometrycznych (28 minut)
1. Absolutne minimum (6:01)
2. Wstawianie siatek (2:29)
3. Parametry siatek (5:59)
4. Niestandardowe siatki (10:29)
5. Eksport i import siatek (3:43)
Moduł 2. Siatki vs obiekty (32 minuty)
1. Tryb obiektu i edycji (3:13)
2. Komponenty siatki (2:46)
3. Informacje o siatkach i obiektach (2:16)
4. Usuwanie komponentów (5:42)
5. Rozpuszczanie komponentów (3:27)
6. Limited Dissolve (4:19)
7. Edge Collapse (2:16)
8. Usuwanie pętli (1:46)
9. Bloki danych (6:40)
Moduł 3. Podstawowe operacje na obiektach (31 minut)
1. Cofanie operacji (6:25)
2. Łączenie i separowanie siatek (5:11)
3. Kopiowanie i instancje (3:33)
4. Grupowanie obiektów (2:10)
5. Ukrywanie obiektów i siatek (3:22)
6. Cieniowanie (6:20)
7. Opcje wyświetlania siatek (4:17)
Moduł 4. Zaznaczanie (28 minut)
1. Zaznaczanie obiektów (2:49)
2. Aktywny element (3:53)
3. Circle Border i Lasso (4:03)
4. Zaznaczanie komponentów (3:02)
5. Limit selection (1:25)
6. Edge Loops (2:45)
7. Edge Rings (1:31)
8. Shortest Path (2:44)
9. Boundary i Inner Region (1:23)
10. Linked i More-Less (2:41)
11. Random i Checker (2:05)
Moduł 5. Przekształcenia (35 minut)
1. Narzędzia przekształcające (4:46)
2. Manipulator 3d (2:19)
3. Wybór osi przekształcania (5:46)
4. Przekształcanie komponentów (8:53)
5. Edge Slide (5:22)
6. Informacje o przekształceniach (4:12)
7. Scale vs Dimensions (4:23)
Moduł 6. Zaawansowane przekształcenia (60 minut)
1. Origin Point (4:59)
2. Cursor 3d (2:53)
3. Pivot Point (7:39)
4. Orientacja przekształceń (6:50)
5. Custom Transform Orientation (5:08)
6. Clear Transformation (2:06)
7. Apply Transformation (5:06)
8. Edycja proporcjonalna (4:23)
9. Przyciąganie do siatki (4:08)
10. Przyciąganie obiektów (6:41)
11. Przyciąganie komponentów (10:31)