Polityka zwrotów

Zwroty – dystrybucja elektroniczna (pliki do pobrania)

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

Art. 38, pkt. 13: „Ustawa o prawach konsumenta”.

Co ten prawniczy slang oznacza dla mnie?

W przypadku zakupu kursów w formie plików do pobrania, prawo do zwrotu nie przysługuje w momencie zawarcia umowy, jeśli o tym fakcie konsument zostanie poinformowany przed kliknięciem: „Kupuję i płacę”. Dlaczego tak się dzieje? W przypadku plików nie mamy do czynienia z trwałym nośnikiem, zwrot nie jest fizycznie możliwy.