Polityka zwrotów

Zwroty – dystrybucja tradycyjna (DVD)

„Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;”

Art. 10, ust. 3: „Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

Co ten prawniczy „slang” oznacza dla mnie?

Specyfika produktu, jakim jest kurs wideo (tutorial) odpowiada nagraniom audio-wideo – muzyka, filmy, gry… W przypadku sprzedaży takiego produktu na nośniku DVD, prawo do zwrotu traci się w momencie rozpakowania produktu (zerwanie plomb lub zabezpieczeń).

Formularz odstąpienia od umowy zakupu kursu w formie dystrybucji tradycyjnej (Uwaga: po zerwaniu plomb zwrot nie jest możliwy).

Zwroty – dystrybucja elektroniczna (pliki do pobrania)

„Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy”.

Art. 38, pkt. 13: „Ustawa o prawach konsumenta”.

Co ten prawniczy „slang” oznacza dla mnie?

W przypadku zakupu kursów w formie plików do pobrania, prawo do zwrotu nie przysługuje w momencie zawarcia umowy, jeśli o tym fakcie konsument zostanie poinformowany przed kliknięciem: „Kupuję i płacę”. Dlaczego tak się dzieje? Cóż. W przypadku plików nie mamy do czynienia z trwałym nośnikiem, zwrot nie jest fizycznie możliwy.