Regulamin

Dane firmy:

Właścicielem sklepu internetowego keylight.com.pl jest firma: Keylight Kopciowski Krzysztof; zarejestrowana pod adresem: ul. Jana III Sobieskiego 3a/70, 41-800 Zabrze, przez Prezydenta Miasta Zabrze (nr ew. 276/08); NIP: 648 253 5440; Regon: 240880819 (nadany przez Urząd Statystyczny w Katowicach, oddział w Gliwicach); Numer zgłoszenia rejestracji księgi w GIODO: 019944/16; nr tel.:

Informacje wstępne

1. Regulamin ustala zasady korzystania z serwisu keylight.com.pl (zwanym dalej „serwisem”) przez użytkownika (zwanym dalej „konsumentem”).
2. Kursy oraz materiały audiowizualne publikowane na stronach serwisu podlegają ochronie przewidzianej w ustawie „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). W pozostałych przypadkach właściwa informacja dookreśla wyjątki.
3. Zasady związane z licencjonowaniem kursów wideo Keylight, są regulowane przez „Licencję”, która jest dołączana do każdego kursu.
4. Wybrane materiały, które zostały udostępnione dzięki uprzejmości podmiotów zewnętrznych są oznaczone i podlegają ochronie.
5. Serwis nie odpowiada za zakłócenia w komunikacji elektronicznej, które wynikają ze stosowania mechanizmów antyspamowych lub z innych metod ingerujących w komunikację, a które są stosowane po stronie konsumenta lub podmiotów pośredniczących w komunikacji.
6. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta konsumenta, którego:

 • działania wyraźnie wpływają na szkodę serwisu lub są niezgodne z polskim prawem,
 • którego konto jest wykorzystywane do innych czynów nieprzewidzianych przez niniejszy regulamin – w takiej sytuacji na konto nakładana jest blokada i zostają podjęte kroki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

7. O zmianach w niniejszym regulaminie konsument będzie informowany z wyprzedzeniem.

Zakupy – przedmiot i zawarcie umowy

1. Na łamach serwisu konsument może nabyć licencję użytkowania kursów wideo poświęconych grafice komputerowej – wiąże się to ze standardowymi procedurami handlowymi, które obejmują: złożenie zamówienia, uiszczenie należności, realizację i wysyłkę zamówienia lub pobranie plików z kursem.
2. Kursy można nabyć w formie:

 • dystrybucji elektronicznej – pliki do pobrania,
 • dystrybucji tradycyjnej (DVD) – kurs jest zapisany na nośniku optycznym i jest wysyłany na wskazany przez konsumenta adres dostawy.

3. Nie wszystkie kursy są dostępne w dystrybucji tradycyjnej (na płycie DVD), jak i dystrybucji elektronicznej (pliki do pobrania). Wybór dystrybucji jest możliwy na karcie produktu (przed kliknięciem „Dodaj do koszyka” upewnij się, z jakiej formy dystrybucji chcesz skorzystać – domyślnie jest to „Płyta DVD”).
4. Złożenie zamówienia odbywa się za pomocą mechanizmu transakcji. Zamówienie można złożyć także telefonicznie lub drogą mailową.
5. Konsument składając zamówienie zostanie poproszony o udostępnienie niezbędnych danych, tj. adres mailowy, imię/nazwisko, dane firmy + NIP (opcjonalnie), adres wysyłki i nr telefonu (opcjonalnie).
6. Po przyjęciu zgłoszenia, konsumentowi zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia z informacją o jego statusie.
7. Wszystkie ceny widniejące w serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT, który jest wyodrębniony w formularzu zamówienia).
8. Serwis udostępnia następujące formy płatności:

 • on-line z pośrednictwem firmy PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań – specjalizującej się w szybkich i bezpiecznych płatnościach,
 • przelew bankowy na wskazany rachunek.

9. W chwili uiszczenia należności za licencję następuje zawarcie umowy między konsumentem (licencjobiorcą) a serwisem (licencjodawcą).
10. Do każdego zamówienia system sprzedaży automatycznie wystawia Fakturę VAT na podane przez konsumenta dane. Niniejszym konsument wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, poprzez akceptację Regulaminu.

Płatność, czas i metoda realizacji zamówienia – dystrybucja tradycyjna (DVD)

1. W przypadku zakupu kursu dystrybuowanego tradycyjnie (DVD) czas przetwarzania zamówienia wynosi ok. 1-2 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym serwisu. Czas dostawy kursu z reguły nie przekracza 2-5 dni roboczych.
2. W przypadku przedłużającego się terminu dostarczenia przesyłki prosimy o kontakt.

Płatność, czas i metoda realizacji zamówienia – dystrybucja elektroniczna (pliki do pobrania)

1. W przypadku zakupu kursu w dystrybucji elektronicznej z płatnością na wskazany rachunek bankowy realizacja zamówienia obejmuje:

 • zaksięgowanie wpłaty (1-2 dni robocze),
 • niezwłoczne wysłanie klientowi wiadomości mailowej z informacją o zrealizowanym zamówieniu wraz z linkiem do pobrania plików, aby pobrać plik konsument musi być zalogowany w serwisie.

2. W przypadku zakupu kursu w dystrybucji elektronicznej z płatnością on-line realizacja zamówienia obejmuje:

 • po kliknięciu „Kupuje i płacę” konsument zostanie przekierowany na bezpieczną stronę operatora płatności, dzięki której będzie mógł sfinalizować płatność,
 • system automatycznie odnotowuje płatność i wysyła wiadomość mailową z informacją o zrealizowanym zamówieniu wraz z linkiem do pobrania plików, aby pobrać plik konsument musi być zalogowany w serwisie (cały proces nie powinien zająć więcej niż kilka minut od złożenia zamowienia).

3. W przypadku problemów z finalizacją płatności on-line prosimy o kontakt.
4. Po zrealizowaniu zamówienia konsument może pobrać pliki bezpośrednio ze swojego konta w serwisie Keylight (pozycja: „Pliki do pobrania”).
5. Dostęp do plików do pobrania jest możliwy przez cały okres świadczenia usług przez serwis Keylight, chyba że zmianie ulegnie oferta handlowa, o czym konsument zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.
6. Liczba pobrań tego samego kursu wynosi 3. Jest to ograniczenie narzucone wymogami bezpieczeństwa. Jeśli konsument wyczerpał limit pobrań kursu i chciałby ponownie skorzystać z możliwości pobrania kursu na dysk twardy, to prosimy o kontakt.

Metody wysyłki, koszty wysyłki i zakres terytorialny realizacji zamówienia

1. Wysyłka kursów w dystrybucji tradycyjnej odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.
2. Koszt wysyłki wynosi 0 zł niezależnie od liczby zamówionych produktów w dystrybucji tradycyjnej.
3. Zakres terytorialny: Polska.

Gwarancja/Rękojmia – dystrybucja tradycyjna (DVD)

1. Serwis gwarantuje wymianę towaru lub zwrot należności w razie problemów z użytkowaniem kursu, które wynikają z wady nośnika optycznego.
2. Serwis nie odpowiada za problemy z odtwarzaniem kursu, które wynikają z konfiguracji programowo-sprzętowej konsumenta.
3. Okres gwarancji udzielany przez serwis wynosi 1 rok kalendarzowy (gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej).
4. Aby usprawnić procedurę zgłoszenia reklamacyjnego proszę skorzystać z formularza kontaktowego. W treści zgłoszenia należy zawrzeć:

 • krótki opis problemu,
 • nr zamówienia lub e-mail, ewentualnie dane osobowe/firmy oraz tytuł kursu.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia, serwis niezwłocznie poinformuje konsumenta, co do dalszych kroków. W zależności od udzielonych informacji przez konsumenta, może to być:

 • natychmiastowe przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego,
 • udzielenie dodatkowych wskazówek technicznych, które spowodują, że użytkowanie kursu stanie się możliwe zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego spowoduje przekazanie dalszych informacji konsumentowi, m.in. adresu wysyłki reklamowanego towaru.
7. Po przyjęciu reklamowanego towaru, serwis ma 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się co do roszczeń konsumenta.
8. Odpowiedzialność sprzedającego wobec konsumenta z tytułu gwarancji/rękojmi wynosi 2 lata; należy pamiętać, że:

 • przez pierwszy rok od wydania towaru domniemywa się, że wada istniała już w momencie sprzedaży,
 • zauważenie wady w okresie: od 12-go, do 24-go miesiąca od wydania towaru, zobowiązuje konsumenta do wykazania, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

Gwarancja – dystrybucja elektroniczna (pliki do pobrania)

1. Serwis gwarantuje skuteczne dostarczenie plików z kursem za pomocą kanałów dystrybucji elektronicznej oraz właściwą integrację danych, która umożliwi bezproblemowe korzystanie z kursu.
2. W przypadku problemów z pobraniem kursu prosimy o kontakt.

Zwroty – dystrybucja tradycyjna (DVD)

„Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;”

Art. 10, ust. 3: „Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

1. Termin zwrotu bez podania przyczyny wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru.
2. W terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia zwrotu, serwis zwraca koszty zakupionego kursu oraz koszt wysyłki do konsumenta.
3. Konsument ponosi koszt przesyłki zwracanego kursu do serwisu. Kurs powinien zostać wysłany do serwisu nie później niż 14 dni od zgłoszenia zwrotu.
4. Prawo zwrotu bez podania przyczyny dotyczy sprzedaży konsumenckiej – ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwroty – dystrybucja elektroniczna (pliki do pobrania)

„Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy”.

Art. 38, pkt. 13: „Ustawa o prawach konsumenta”.

Subskrypcja/Newsletter

1. Każdy zarejestrowany i niezarejestrowany użytkownik serwisu może skorzystać z subskrypcji newslettera, za pośrednictwem którego są przesyłane informacje o nowych kursach, które pojawiają się na łamach serwisu.
2. Informacja o nowych kursach jest dostarczana drogą elektroniczną (e-mail).
3. Serwis nie wysyła ofert innych firm.
4. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji o nowych kursach – w takiej sytuacji prosimy o kontakt.