Regulamin

Dane firmy:

Właścicielem sklepu internetowego keylight.com.pl jest firma: Keylight Kopciowski Krzysztof; zarejestrowana pod adresem: ul. Jana III Sobieskiego 3a/70, 41-800 Zabrze, przez Prezydenta Miasta Zabrze (nr ew. 276/08); NIP: 648 253 5440; Regon: 240880819 (nadany przez Urząd Statystyczny w Katowicach, oddział w Gliwicach); Numer zgłoszenia rejestracji księgi w GIODO: 019944/16; nr tel.:

Informacje wstępne

 1. Regulamin ustala zasady korzystania z serwisu keylight.com.pl (zwanym dalej „serwisem”) przez użytkownika (zwanym dalej „konsumentem”).
 2. Kursy oraz materiały audiowizualne publikowane na stronach serwisu podlegają ochronie przewidzianej w ustawie „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). W pozostałych przypadkach właściwa informacja dookreśla wyjątki.
 3. Zasady związane z licencjonowaniem kursów wideo Keylight, są regulowane przez „Licencję”, która jest dołączana do każdego kursu.
 4. Wybrane materiały, które zostały udostępnione dzięki uprzejmości podmiotów zewnętrznych są oznaczone i podlegają ochronie.
 5. Serwis nie odpowiada za zakłócenia w komunikacji elektronicznej, które wynikają ze stosowania mechanizmów antyspamowych lub z innych metod ingerujących w komunikację, a które są stosowane po stronie konsumenta lub podmiotów pośredniczących w komunikacji.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta konsumenta, którego:
 • działania wyraźnie wpływają na szkodę serwisu lub są niezgodne z polskim prawem,
 • którego konto jest wykorzystywane do innych działań nieprzewidzianych przez niniejszy regulamin – w takiej sytuacji na konto nakładana jest blokada i zostają podjęte kroki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 1. O zmianach w niniejszym regulaminie konsument będzie informowany z wyprzedzeniem.

Zakupy – przedmiot i zawarcie umowy

 1. Na łamach serwisu konsument może nabyć licencję użytkowania kursów wideo poświęconych grafice komputerowej – wiąże się to ze standardowymi procedurami handlowymi, które obejmują: złożenie zamówienia, uiszczenie należności, przetworzenie zamówienia i pobranie plików z kursem.
 2. Kursy można zakupić w formie dystrybucji elektronicznej – pliki do pobrania.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się za pomocą mechanizmu transakcji.
 4. Konsument składając zamówienie zostanie poproszony o udostępnienie niezbędnych danych, tj. adres mailowy, imię/nazwisko, dane firmy + NIP (opcjonalnie), adres zamieszkania lub pobytu i nr telefonu (opcjonalnie); dane te są wykorzystywane do rejestracji konta klienta w serwisie Keylight, do którego to konta są przypisywane licencje zakupionych produktów. Z poziomu konta klienta można pobrać wymagane pliki na urządzenie konsumenta.
 5. Po przyjęciu zgłoszenia, konsumentowi zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia z informacją o jego statusie.
 6. Wszystkie ceny widniejące w serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT, który jest wyodrębniony w formularzu zamówienia).
 7. Serwis udostępnia następujące formy płatności:
 • on-line z pośrednictwem firmy PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań – specjalizującej się w szybkich i bezpiecznych płatnościach,
 • przelew bankowy na wskazany rachunek.
 1. W chwili uiszczenia należności za licencję następuje zawarcie umowy między konsumentem (licencjobiorcą) a serwisem (licencjodawcą). Przedmiotem umowy jest dostęp do treści objętych zakupioną licencją. Czas trwania umowy nie jest określony i pokrywa z okresem działalności gospodarczej serwisu Keylight.
 2. Do każdego zamówienia system sprzedaży automatycznie wystawia Fakturę VAT na podane przez konsumenta dane. Niniejszym konsument wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, poprzez akceptację Regulaminu.

Płatność, czas i metoda realizacji zamówienia

 1. W przypadku zakupu kursu w dystrybucji elektronicznej z płatnością na wskazany rachunek bankowy realizacja zamówienia obejmuje:
 • zaksięgowanie wpłaty (1-2 dni robocze),
 • niezwłoczne wysłanie klientowi wiadomości mailowej z informacją o zrealizowanym zamówieniu wraz z linkiem do pobrania plików, aby pobrać plik konsument musi być zalogowany w serwisie.
 1. W przypadku zakupu kursu w dystrybucji elektronicznej z płatnością on-line realizacja zamówienia obejmuje:
 • po kliknięciu „Kupuje i płacę” konsument zostanie przekierowany na bezpieczną stronę operatora płatności, dzięki której będzie mógł sfinalizować płatność,
 • system sprzedaży automatycznie odnotowuje płatność i wysyła wiadomość mailową z informacją o zrealizowanym zamówieniu wraz z linkiem do pobrania plików, aby pobrać plik konsument musi być zalogowany w serwisie (cały proces nie powinien zająć więcej niż kilka minut od złożenia zamówienia).
 1. W przypadku problemów z finalizacją płatności on-line prosimy o kontakt.
 2. Po zrealizowaniu zamówienia konsument może pobrać pliki bezpośrednio ze swojego konta w serwisie Keylight (pozycja: „Pliki do pobrania”).
 3. Dostęp do plików do pobrania jest możliwy przez cały okres świadczenia usług przez serwis Keylight, chyba że zmianie ulegnie oferta handlowa, o czym konsument zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.
 4. Liczba pobrań tego samego kursu wynosi 10. Jest to ograniczenie narzucone wymogami bezpieczeństwa. Jeśli konsument wyczerpał limit pobrań kursu i chciałby ponownie skorzystać z możliwości pobrania kursu na dysk twardy, to prosimy o kontakt.

Gwarancja

1. Serwis gwarantuje skuteczne dostarczenie plików z kursem za pomocą kanałów dystrybucji elektronicznej oraz właściwą integrację danych, która umożliwi bezproblemowe korzystanie z kursu.
2. W przypadku problemów z pobraniem kursu prosimy o kontakt.

Zwroty

„Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy”.

Art. 38, pkt. 13: „Ustawa o prawach konsumenta”.

Subskrypcja/Newsletter

 1. Każdy zarejestrowany i niezarejestrowany użytkownik serwisu może skorzystać z subskrypcji newslettera, za pośrednictwem którego są przesyłane informacje o nowych kursach, które pojawiają się na łamach serwisu.
 2. Informacja o nowych kursach jest dostarczana drogą elektroniczną (e-mail).
 3. Serwis nie wysyła ofert innych firm.
 4. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji o nowych kursach – w takiej sytuacji prosimy o kontakt.