InDesign od podstaw w praktyce – projekt CV

Bezpłatne

Czas trwania: 3 godzina i 27 minut
Lekcji: 22
Wymiary wideo (mp4): 1280 x 720 px
Wielkość plików do pobrania: 0,6 GB (zip)
ISBN: 978-83-62017-29-4
Program: InDesign

Kategorie: ,

Opis

Informacje o kursie

InDesign to potężne narzędzie. Rozbudowana funkcjonalność, wielozadaniowość i ogrom opcji mogą przytłaczać. Jak to ogarnąć? Od czego zacząć? Cóż, najlepiej od praktyki. Od konkretnego projektu, który wymaga zaangażowania wielu narzędzi programu. I o tym jest ten kurs.

W szkoleniu będziemy zajmować się budową fikcyjnego CV, które jest tylko pretekstem do poznania InDesigna. Skupimy się na mechanizmach aplikacji i prawidłowych praktykach, które niewiele mają wspólnego z tym, co można nauczyć się podczas pracy z procesorami tekstu.

Słowo „podstawy” w tytule kursu może zwodzić. Tak, sięgniemy po narzędzia i ustawienia, które umożliwią nam start z wieloma projektami, ale nie gwarantują nam one zrozumienia tego, w jaki sposób pracować z InDesignem. Dlatego największy nacisk położyłem na praktykę i pracę ze stylami.

Style dają nam pełną kontrolę. Dzięki nim, możemy modyfikować duże obiekty, jak ramki i figury geometryczne oraz maleństwa, jak pojedyncze znaki i detale graficzne. Wszystko może być kontrolowane z poziomu stylów bez konieczności odwoływania się do narzędzi formatujących. Nauka pracy ze stylami jest kluczowa, jest ważniejsza niż znajomość całego programu – style to serce InDesigna.

Od edytora tekstu do InDesigna

Praca z tekstem kojarzy się głównie z Wordem, Writerem lub Google Docs – biała strona i linie tekstu. InDesign to kompletnie inna bajka. Tekst w InDesignie to nie tylko znaki i akapity, to także obiekt. Oznacza to, że możemy wyrwać tekst z reżimu linii, dowolnie nim manipulować i spójnie łączyć z innymi elementami graficznymi. Tekst może być także interaktywny – tak, tym też się zajmiemy.

Jak będziemy pracować w programie InDesign?

Szkolenie jest typowym tutorialem z wieloma przystankami na omówienie złożonych zagadnień. Projekt zaczniemy od wstępnych ustawień i przygotowania InDesigna do pracy. Następnie będziemy po kolei realizować poszczególne etapy: od wprowadzenia linii pomocniczych i marginesów, po eksport do formatu PDF dla potrzeb druku, jak i komunikacji elektronicznej.

Zakres materiału

Dzięki praktycznemu ujęciu szkolenia będziemy skupiać się na zadaniach, które stawia przed nami projekt. Oznacza to dobór właściwych narzędzi do realizowanych celów. Skupimy się na ich prawidłowym wykorzystaniu; teoria schodzi na drugi plan (chociaż w wielu przypadkach nie można jej uniknąć).
Praktyczne ujęcie kursu spowodowało, że lista podejmowanych zagadnień urosła do kilkudziesięciu pozycji, które pogrupowałem poniżej w kilka sekcji. Zachęcam także do zapoznania się ze spisem treści, w którym można zapoznać się z chronologicznym ujęciem planu niniejszego szkolenia.

Ustawienia i organizacja pracy w InDesignie

 • Ustawienia języka
 • Ustawienia projektu vs ustawienia programu
 • Dostosowanie interfejsu
 • Organizacja materiałów na warstwach

Projekt i układ

 • Jednostki miar
 • Marginesy i łamy
 • Linie pomocnicze
 • Mechanizm stron wzorcowych

Narzędzia, obiekty i obrazki

 • Praca z próbkami kolorów i gradientami
 • Sposoby na tworzenie obiektów geometrycznych
 • Wyrównywanie obiektów
 • Rozmieszczanie obiektów
 • Punkty odniesienia obiektów
 • Przekształcanie obiektów
 • Zaokrąglanie obiektów
 • Ramka vs zawartość ramki
 • Wypełnienie
 • Obrys
 • Praca z grupami
 • Praca z obrazkami
 • Narzędzie: Szybkie stosowanie
 • Tworzenie ikon na bazie obiektów i glifów
 • Tworzenie przycisków interaktywnych

Praca z tekstem

 • Znaki ukryte
 • Praca z glifami
 • Importowanie dokumentu tekstowego, przeciąganie i kopiowanie
 • Praca z ramką tekstową
 • Wątki i tekst
 • Tekst na ścieżce
 • Narzędzia formatowania tekstu
 • Jednoczesne formatowanie wielu ramek tekstowych
 • Łamy wewnątrz ramki tekstowej
 • Marginesy wewnętrzne ramek tekstowych

Style

 • Style znaku, akapitu i obiektu
 • Linie akapitowe
 • Konwersja formatowania lokalnego do stylu
 • Praca z przesłonięciami i nadpisywanie stylów
 • Łączenie stylów znaku i akapitu
 • Wiązanie stylu obiektu ze stylem akapitu
 • Mechanizm: zagnieżdżony styl
 • Mechanizm: następny styl

Spis treści:

1. Początkowe ustawienia (7:50)
2. Nowy projekt i interfejs (7:09)
3. Warstwy projektu (5:03)
4. Układ (13:03)
5. Praca z obiektami i wypełnienie (5:11)
6. Praca z obrazkami (13:59)
7. Formatowanie nagłówków belki (9:21)
8. Konwersja formatowania do stylu (2:48)
9. Gradient i style obiektu (8:38)
10. Glify (3:34)
11. Import tekstu, wątki i przesłonięcia stylu (11:40)
12. Formatowanie tekstu na belce (11:27)
13. Ikony Social (9:47)
14. Interaktywne przyciski (12:21)
15. Symbole poziomu trudności (7:18)
16. Tytuł a style akapitu vs znaku (7:25)
17. Formatowanie nagłówków CV (8:36)
18. Następny styl i styl zagnieżdżony (11:30)
19. Łamy i ramki (17:53)
20. Tekst na zakrzywionej ścieżce (17:28)
21. Formatowanie noty prawnej (2:49)
22. Eksportowanie (12:05)