ZBrush. Pędzle 3d – kompendium

94.00 

Czas trwania: 12 godzin i 18 minut
Lekcji: 62
Wymiary wideo (mp4): 1440 x 900 px
Wielkość plików do pobrania: 3,6 GB
ISBN: 978-83-62017-40-9
Program: ZBrush 4r7

Opis

ZBrush Pędzle 3d kompendium

Znajomość pędzli 3d to znajomość ZBrusha – wynika to prostej zależności: cały ZBrush zbudowany jest wokół pędzli, które warunkują wiele innych narzędzi. ZBrush Pędzle 3d kompendium ma za zadanie przybliżyć owe uwarunkowania. Dlatego oprócz wprowadzenia do pracy z pędzlami, w kursie omówiłem wszystkie dostępne opcje w menu Brush oraz wiele innych w menu:

  • Stroke,
  • Alpha,
  • Draw,
  • Transform,
  • Picker

ZBrush Pędzle 3d kompendium podzieliłem na 3 moduły. W dwóch pierwszych omawiam pracę z pędzlami i ustawienia w menu Brush. Ostatni moduł kursu to szczegółowa prezentacja wszystkich pędzli 3d dostępnych w ZBrushu zaraz po uruchomieniu programu, oraz wielu końcówek, które możemy dodatkowo znaleźć na dysku twardym, a które nie są domyślnie ładowane podczas uruchamiania aplikacji.

Dla osób, które nie miały dotychczas styczności z programem, a chciałby zapoznać się z podstawami pracy, polecam 2 bezpłatne szkolenia które można znaleźć w serwisie Keylight (część 1 i część 2).

Spis treści:

Moduł 1: Podstawy (1 godzina i 26 minut)

Nie tylko menu Brush kontroluje zachowanie Pędzli 3d. Dlatego w tym module są omawiane istotne opcje i ustawienia, które znajdziemy poza menu Brush. Moduł dedykowany jest także osobom, które nie miały dotychczas styczności z programem.

1. Co wpływa na pędzle (13:01)
2. Dodawanie i usuwanie pędzli (7:17)
3. Zadd i Zsub (5:24)
4. RGB i MRGB (9:04)
5. Średnica pędzla i funkcja Dynamic (3:49)
6. Przypisywanie skrótów do pędzli (3:46)
7. Rozdzielczość i topologia siatki (9:31)
8. Pędzle operacyjne (8:14)
9. Jak działa intensywność Z (2:39)
10. Jak działa Focal Shift (3:12)
11. Praca z symetrią (5:59)
12. Lazy Mouse (7:48)
13. Picker i ustawienia Draw (6:12)

Moduł 2: Paleta Pędzle (4 godziny i 13 minut)

Omówienie całej zawartości menu Brush. Zapoznanie się z wieloma opcjami wymaga od nas sięgnięcia po różnego typu końcówki, przykł.: pędzle Groom lub wstawiające siatki. Nie zawsze dana końcówka jest znana każdemu użytkownikowi, dlatego osobne omówienie pędzli 3d znajduje się w kolejnym module.

1. Praca z paletą Brush (4:10)
2. Ustawienia – Tablet (17:45)
3. Tablet Pressure (17:21)
4. Curve (15:47)
5. Depth (14:19)
6. Samples (18:57)
7. Elasticity (9:48)
8. FiberMesh (18:22)
9. Twist (9:11)
10. Orientation (12:10)
11. Surface (7:28)
12. Modifiers (33:27)
13. AutoMasking (20:22)
14. Alpha and Texture (8:26)
15. Clip Brush Modifiers (5:27)
16. Smooth Brush Modifiers (34:01)
17. Tworzenie pędzli (6:18)

Moduł 3: Przegląd pędzli (6 godzin i 39 minut)

W tym module zostały omówione pędzle ładowane wraz z uruchomieniem programu, jest to przeszło 120 końcówek. Nie wszystkie pędzle są ładowane wraz z programem, dlatego w wielu miejscach będziemy sięgać po dodatkowe końcówki zapisane na dysku twardym, do których mamy dostęp z poziomu Lightboxa. Z uwagi na ogromną ilość pędzli moduł został podzielony na kilka części, pędzle: rzeźbiące, operacyjne, Curve Mode i Insert Mesh, oraz pozostałe narzędzia.

Rzeźbiące: (1 godzina i 54 minut)

1. Standard (8:53)
2. Clay (17:40)
3. Clay Planar (21:23)
4. Clay Trim (12:31)
5. Polish (9:31)
6. Nudge (9:13)
7. Single Layer (6:41)
8. Elastic (5:02)
9. Displace (8:39)
10. Move (5:27)
11. Pozostałe pędzle rzeźbiące (9:30)

Operacyjne: (1 godzina i 24 minuty)

12. Maskujące (11:52)
13. Wygładzające (25:13)
14. Zaznaczająco ukrywające (8:55)
15. Clip (15:58)
16. Slice (8:23)
17. Trim Curve (6:32)
18. Crease (7:07)

Curve Mode i Insert Mesh: (2 godziny i 25 minut)

19. Pędzle i Curve Mode (20:49)
20. Przegląd pędzli Curve (33:48)
21. Pędzle Insert Mesh (18:10)
22. Pędzle Insert H (6:15)
23. Insert Mesh i Curve Mode (11:00)
24. Pędzle Insert Multi Mesh (11:07)
25. Tworzenie pędzli Insert (MM) (19:52)
26. Pędzle IMM Tri Parts – tworzenie (24:40)

Pozostałe narzędzia (56 minut)

27. Pędzle Groom (28:59)
28. Morph (4:10)
29. Zproject (6:39)
30. Matchmaker (5:03)
31. ZRemesher Guides (4:04)
32. Topology (5:02)