Opublikowano

SEO WordPressa – SEO treści

SEO treści to zestaw reguł opisując publikowaną treść z myślą o pozycjonowaniu. Tego typu opis zwiększa czytelność naszych stron WWW w wynikach wyszukiwania. A to zwiększa szanse na kliknięcie. Aby zadbać o SEO treści możemy wykorzystać popularne wtyczki, umożliwiające uzupełnienie właściwych pól.

Co widzą internauci na stronie wyników wyszukiwania?

Prezentacja strony WWW w wynikach wyszukiwania (SERP) jest pochodną tego, co znajduje robot indeksujący na naszym portalu. Jeśli w żaden sposób nie modyfikujemy opisu SEO, to wyszukiwarka wyświetli tytuł i pierwsze zdania artykułu. Mogą to być również inne elementy: opis kategorii, zdania wyrwane z kontekstu lub zwyczajny śmietnik informacyjny.

Zrzut ekranowy strony z wynikami wyszukiwania – przykład nieefektywnego opisu meta.
Przykład trzech wyników wyszukiwania na 10 stronie, w oparciu o frazę „buty sportowe”. Pomimo tak radykalnych różnic w opisach, strony WWW znajdują się na podobnej pozycji. Opis nie jest brany pod uwagę w wyliczaniu pozycji, ale jest skierowany do czytelnika. Przyjazny opis równa się kliknięcie.

Nam zależy na tym, aby informacja o treści w wynikach wyszukiwania, była niczym wizytówka. Nie musi idealnie pokrywać się z tytułem i wstępem na stronie WWW. Powinna raczej stanowić zachętę do kliknięcia. Aby zrealizować taki cel możemy posłużyć się wtyczkami typu SEO. Część z nich oddaje nam do dyspozycji odpowiednie pola związane z treścią SEO. Możemy uzupełniać opisy, a wtyczka pilnuje ich długości, sprawdza występowanie słów kluczowych itd. Przykładem takiej wtyczki jest popularny Yoast SEO.

Tytuł SEO – wpływa na pozycjonowanie

To alternatywny tytuł wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Dzięki niemu możemy uzupełnić go o dodatkowe informacje lub zachęcić czytelnika do kliknięcia w odnośnik. Formułując tytuł SEO warto mieć na uwadze kilka kwestii:

 • Tytuł SEO powinien być zbudowany z 50-60 znaków – szerokość tytułu na stronach z wynikami wyszukiwania (w przypadku Google), to ok. 512 px.
 • W tytule możemy umieszczać słowa kluczowe – zadbajmy o to, aby brzmiały naturalnie.
 • Czytelność i jednoznaczność tytułu powinna zachęcić do kliknięcia. Jeśli tytuł będzie wprowadzał w błąd, to użytkownik po przejściu na naszą stronę natychmiast się z niej wycofa – to nie jest dobre dla SEO naszego portalu.
 • Nie wolno powielać tytułów pomiędzy treściami – szczególnie w celu promowania słów kluczowych.

Meta opis – nie wpływa na pozycjonowanie

Opis meta spełnia podobną funkcję, co tytuł SEO – jest prezentowany internautom w wynikach wyszukiwania. Dzięki niemu mamy możliwość sformułowania zachęty do kliknięcia w odnośnik. Nie musimy powtarzać pierwszych zdań naszej treści. Starajmy się naszą treść zareklamować. Formułując opis meta warto mieć na uwadze kilka kwestii:

 • Długość opisu nie powinna przekraczać ok 160 znaków. Dłuższe opisy są przycinane i pojawia się wielokropek.
 • W treści opisu możemy wstawić słowo kluczowe, które zostanie wyróżnione w wynikach wyszukiwania. Pamiętajmy, aby słowo kluczowe było wkomponowane w treść opisu – każda sztuczność jest szybko wychwytywana przez czytelników.
 • Najważniejsze słowa powinniśmy wstawić na początku opisu meta – pamiętajmy, że głównym celem tego opisu, jest zachęcenie internauty do odwiedzenia naszej strony.
 • Gromadzenie słów kluczowych w opisie meta może skutkować obniżeniem pozycji w wynikach wyszukiwania.

Treść SEO

Oczywiście nie istnieje coś takiego jak treść SEO, ale istnieje treść zoptymalizowana pod kątem SEO. Tzn. sformułowana w taki sposób, aby roboty indeksujące mogły wyciągnąć jak najwięcej informacji o naszej treści – rozpoznać kontekst i analizować słowa kluczowe. Czytelność jest tak samo ważna dla użytkowników, jak i robotów. Dlatego powinniśmy korzystać z wszelkich dostępnych środków ułatwiających wizualne i semantyczne formatowanie treści. Są to:

 • Tytuł, wstęp, rozwinięcie i zakończenie – przestrzegajmy podziału na akapity.
 • Stosowanie nagłówków h2 i h3 – możemy także korzystać z h4, h5, h6, ale to znacznie komplikuje lekturę i nie ma większego wpływu na pozycjonowanie.
 • Wykorzystywanie list uporządkowanych (numeracja) oraz nieuporządkowanych (wypunktowanie).
 • Stosowanie znaczników semantycznych w celu wyróżnienia treści (zobacz niżej).
 • Stosowanie dodatkowych atrybutów, które umożliwiają dookreślenie i opisanie treści. Są to głównie atrybuty alt i title w znacznikach HTML (zobacz niżej).

Wyróżnianie i semantyka kodu

W artykule SEO WordPressa – treść w pozycjonowaniu, pisałem o czytelnym podziale treści: wykorzystanie akapitów, list, nagłówków… Dodatkowym szlifem skupiającym uwagę czytelnika, jest wyróżnianie najważniejszych słów lub fraz. Tego typu zabiegi doceniają także roboty indeksujące, szczególnie jeśli wyróżniamy słowa i frazy kluczowe.

Do wyróżniania należy wykorzystywać dedykowane przyciski edytora wpisu, czyli strong (pogrubienie) i em (pochylenie). W ten sposób mamy pewność, że wyróżnienia są semantyczne. Z perspektywy SEO stoją one w opozycji do znaczników i oraz b – pierwszy jest odpowiedzialny za pismo pochyłe, a drugi za pogrubienie. Tego typu znaczniki wpływają tylko na wygląd tekstu – nie mają mocy SEO.

Zrzut ekranowy edytora tekstowego WordPress z widokiem na kod HTML edytowanej treści.
Przykład zastosowania semantycznych znaczników strong i em po stronie edytora tekstowego. Korzystając z narzędzi formatowania WordPressa mamy pewność zachowania semantycznej poprawności.

Jest to dosyć istotny element poprawnego formatowania. Często artykuły są kopiowane z różnych procesorów tekstu lub stron WWW, bezpośrednio do edytora wizualnego WordPressa. Jeśli nie przefiltrujemy tekstu i nie usuniemy niepotrzebnych znaczników, to pogrubienie i pochylenie będzie zapewne kontrolowane przez zwykłe znaczniki [i, b].

Możemy także dodatkowo wzmocnić wyróżnienie, łącząc pochylenie z pogrubieniem. Nie jest to najlepsza praktyka typograficzna, ale w tym przypadku służy ona wyższym, technicznym celom. Możemy także rozszerzyć paletę stosowanych znaczników semantycznych – część z nich jest dostępna z poziomu edytora wizualnego WordPressa:

 • abbr – skrót,
 • acronym – akronim,
 • blockquote – cytat jako blok tekstu,
 • code – listing (fragment kodu programistycznego),
 • cite – źródło cytatu,
 • kbd – tekst z klawiatury,
 • q – krótki cytat,
 • samp – przykładowy tekst,
 • var – zmienna.

Atrybut alt – alternatywny opis obrazków

Osobne zagadnienie związane jest z mediami. Obrazki, ikonki dokumentów, właściwie każdy obiekt na stronie WWW może być podlinkowany. Takie obiekty dla robotów indeksujących są nieczytelne, to swoiste czarne plamy na stronie WWW. Dlatego należy stosować alternatywny opis dookreślający zawartość takiego obiektu, na przykład: „Martwa natura z wazonem kwiatów postawionym na kuchennym stole”.

Alternatywny opis jest czytany przez:

 • Roboty indeksujące.
 • Oprogramowanie do czytania strony WWW dla osób mających problem z widzeniem lub dla niewidomych.
 • Przez wszystkich innych użytkowników, jeśli zatrzymają kursor myszy na obrazku lub, jeśli serwer ma problemy z załadowaniem obrazka – w takiej sytuacji wyświetlany jest alternatywny opis.

W praktyce alternatywny opis dodawany jest do znacznika HTML odpowiedzialnego za wstawianie obrazków. Poniżej znajduje się przykład znacznika img wstawiającego obrazek wraz z atrybutem alt:

<img src="adres-www" alt="Alternatywny opis" />

W przypadku WordPressa możemy skorzystać z dedykowanego pola podczas przesyłania mediów do biblioteki.

Szczegóły obrazka w systemie WordPress.
Alternatywny opis możemy uzupełniać podczas dodawania obrazków do systemu, jak i wykorzystując edycję obrazków.

Alternatywny tekst możemy także wykorzystać w kontekście słów lub fraz kluczowych. Jeśli zdecydujemy się na umieszczenie słowa to upewnijmy się, aby było integralną częścią opisywanego zasobu, musi wynikać z treści.

Atrybut title

Podobnie jak atrybut alt, wykorzystujemy go do dookreślenia naszej treści. Jego zastosowanie jest szerokie, ale z reguły łączymy go z tagiem a odpowiedzialnym za wstawianie odnośników do tekstu. Przykład praktycznego zastosowania znajdziemy poniżej:

<a href="www.domena.pl" title="Dowiedz się, w jaki sposób grafika 3d jest wykorzystywana w produkcji filmowej">grafika 3d ma swoje różnorodne zastosowania</a>

W przykładzie powyżej możemy zidentyfikować podlinkowany fragment tekstu – czyli kotwicę: „grafika 3d ma swoje różnorodne zastosowania”. A wewnątrz znacznika a. odpowiedzialnego za odnośnik, znajduje się atrybut title z dodatkową informacją, która zostanie wyświetlona po wskazaniu odnośnika. Wszystkie elementy tej konstrukcji są indeksowane i wpływają na pozycjonowanie.

W treści kotwicy oraz w tytule możemy wprowadzić słowo kluczowe – w tym przypadku „grafika 3d”. Pamiętajmy jednak, ze nie są to kontenery na słowa kluczowe. Gromadzenie bezsensownych ciągów fraz kluczowych oraz nienaturalne opisy mijają się z celem.

Liczą się detale

Pisanie z myślą o SEO nie jest trudne. Wystarczy mieć na uwadze powyższe wskazówki. Treść powinna zachęcać, a prezentacja nie powinna utrudniać lektury. Jeśli wypracujemy w sobie kilka nawyków, to pisanie myślą o SEO nie będzie wpływało na czas, jaki poświęcamy temu procesowi. Jedynie tytuły i opis SEO wymagają od nas chwili skupienia, aby przygotować zachęcające zajawki.

Opublikowano