Druk 3d z ZBrushem

119.00 

Czas trwania: 3 godziny i 26 minut
Lekcji: 23
Wymiary wideo (mp4): 1280 x 720 px
Wielkość plików do pobrania: 1,02 GB
ISBN: 978-83-62017-05-8
Program: ZBrush 4r7

Opis

Druk 3d z ZBrushem

ZBrush jest idealnym kompanem podczas opracowywania i przygotowywania modeli do druku 3d. Dzięki szerokiemu zestawowi narzędzi, jakie oddaje nam aplikacja, możemy zrealizować każdy etap projektu – począwszy od wymiarowania, poprzez cięcie/scalanie obiektów, tworzenie skorup i elementów wspierających, po redukcję polygonów i eksportowanie do rozszerzeń STL lub VRML. Druk 3d z ZBrushem udowadnia, że pomimo tego, iż ZBrush nigdy nie był pomyślany jako aplikacja do druku 3d, może ona z powodzeniem zostać wykorzystana do najprecyzyjniejszych prac.

Szkolenie jest także doskonałym pretekstem do tego, aby poznać wiele innych narzędzi ZBrusha. Realizowane zadania w kursie będą od nas wymagały posiłkowania się m.in.:

 • 3d Print Exporter
 • Dziesiątkowanie z Decimation Master
 • DynaMesh
 • Remesh
 • PanelLoops
 • SubTool
 • Transpose Tool
 • Rigging
 • ZModeler
 • ZSphere
 • Polygroups
 • Masking
 • Grid Floor

Druk 3d z ZBrushem jest bardzo dobrym rozwinięciem zagadnień podstaw pracy z programem, które zostały omówione na łamach serwisu Keylight, w dwuczęściowym, bezpłatnym kursie (część 1 i część 2), oraz może stanowić pomost do bardziej zaawansowanych zagadnień, jakimi są pędzle 3d: ZBrush. Pędzle 3d – kompendium.

Spis treści:

Moduł 1. Miary
1. Wstęp (1:14)
2. Pytania (3:26)
3. Mierzenie z Transpose (9:42)
4. Ustawienie jednostki miary (7:06)
5. Ujednolicanie wymiarów (6:33)
6. Grid Floor (3:20)
7. Spójność wymiarów między programami (11:01)
Moduł 2. Organizacja
1. Scenariusze pracy z obiektami (4:44)
2. Dzielenie i łączenie obiektów (13:07)
3. Poza i gesty modelu (15:12)
4. Zamykanie otworów (11:30)
5. Wycinanie otworów (2:29)
6. Cięcie obiektu (9:38)
Moduł 3. Skorupy łączniki podpory
1. Skorupa – kopiowanie i DynaMesh (19:34)
2. Skorupa z DynaMesh i InsertMesh (7:19)
3. Skorupa z Panel Loops (16:28)
4. Mierzenie i korygowanie grubości skorup (14:13)
5. Łączniki (14:39)
6. Podpory w ZBrushu (10:48)
Moduł 4. Przygotowanie i eksport obiektu
1. Orientacja i położenie obiektów (5:44)
2. Redukcja liczby polygonów (4:33)
3. Omówienie 3d Print Exporter (6:22)
4. Eksportowanie do MeshMixera (7:32)